Klasa Montessori

Poprzez obcowanie w „Montessoriańskiej” przestrzeni dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe. Ponad to dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność. Gdy swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych dzieci kształtują swoją samodzielność, ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań, uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Według Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat.  W tak rozumianym wychowaniu osoby dorosłe mają za zadanie  zorganizować otoczenie, by wesprzeć indywidualny rozwój dziecka.

Galeria

Z życia przedszkola

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedszkolem. Jesteśmy do dyspozycji codziennie w godzinach pracy przedszkola.

Adres przedszkola

Kościuszki 25, Nowy Dwór Gdański

Numer telefonu

PRZEDSZKOLE i ŻŁOBEK

Katarzyna Reich - Stępniewska (sprawy organizacyjne)

Tel. 535 550 925

Justyna Małek (rekrutacja do przedszkola i złobka)

Tel. 535 559 265

dyr Magdalena Stępniewska

Tel. 535 555 090  

dyr Magdalena Rutkowska-Dolna

Tel. 535 555 080

Adres e-mail

Dział rozliczeń:

biuro@jezykowo-muzyczne.pl

Dyrektor:

calineczka@jezykowo-muzyczne.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek, od 6:30 do 17:00