Przedszkole

 

Metody Pracy

Naszym głównym celem jest stworzenie placówki, w której rozwój dzieci będzie procesem naturalnym, opartym na wrodzonej, dziecięcej potrzebie poznawania, badania, odkrywania i eksperymentowania. Wspieramy rozwój osobistej odpowiedzialności i samodzielności. Dbamy o rozwinięcie trzech kluczowych umiejętności u dzieci przedszkolnych: samoregulacji, poznawczych oraz komunikatywnych. Wzmacniamy motywację wewnętrzną, podążamy za głosem jednego z największych myślicieli Alberta Einsteina, który mówił o dziecku: „Ta delikatna roślina poza stymulacją potrzebuje głównie wolności, bez niej niechybnie marnieje”. Pracujemy w oparciu o program rozwoju poznawczego Klucz do uczenia się, oparty na teorii Lwa Wygotskiego, mamy własny program projektów badawczych - „Uczę się poprzez działanie”, korzystamy z narzędzi TOC, które pomagają nam osiągnąc zamierzone cele. 

 

 

Prawidłowe Relacje

W naszym przedszkolu bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowa relacja. Tylko w środowisku pełnym akceptacji, wyrozumiałości i bezpieczeństwa możliwa jest prawdziwa edukacja. Dziecko zaangażowane emocjonalnie uczy się chętnie. Dziecko nie oceniane i nie krytykowane bez obaw i lęku rozwiązywać będzie samodzielnie najtrudniejsze zagadki. W naszym przedszkolu nauczyciele nie mają biurek, zawsze są blisko dzieci, są towarzyszami dziecięcej drogi przez edukację. Kochane ciocie, którym powierzyć można największy sekret to najwspanialsza relacja, do której wytrwale dążymy.

 

 

Język i Muzyka

Muzyka towarzyszy wszystkim naszym działaniom, stanowi idealne środowisko do ćwiczenia pamięci oraz słuchu. Odpowiednia muzyka rozwija słuch melodyczny, co w znakomity sposób przygotowuje umysł dziecka do nauki języków obcych. Stawiamy na angielski! Naturalny rytm! Wierzymy w to, że obcego języka najlepiej uczyć się tak, jak ojczystego - poprzez immersję, czyli zanurzenie w języku. Nauka poprzez zabawę! - brain friendly learning. Komunikacja na pierwszym miejscu. Najważniejszym elementem nauki języka jest w naszych przedszkolach nauka swobodnego porozumiewania się. Po angielsku z dziećmi z innych krajów. Chcemy pokazać naszym podopiecznym, że angielski służy do komunikacji z ludźmi mieszkającymi za granicą i mówiącymi w swoim ojczystym języku. CEE – Creative Early English!Jest to innowacyjna, polisensoryczna, kreatywna, wzbudzająca motywację wewnętrzną, fascynująca i ekscytująca metoda która daje radość dzieciom jak i naszym nauczycielom.

 

 

Rola Rodzica

W naszym przedszkolu współtwórcami sukcesów dzieci są ich rodzice. Nasz rodzic aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, bierze udział w warsztatach, imprezach, spotkaniach, pełni rolę eksperta. Bardzo ważne dla nas jest pierwsze spotkanie w przedszkolu i rozmowa z rodzicem, gdyż pozwala ocenić, czy mamy spójny pogląd na edukację i wychowanie oraz pozwala stworzyć relację opartą przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Dla rodzica jesteśmy merytorycznym wsparciem, zawsze służymy pomocą i dobrą radą.

 

Galeria

Z życia przedszkola

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedszkolem. Jesteśmy do dyspozycji codziennie w godzinach pracy przedszkola.

Adres przedszkola

Kościuszki 25, Nowy Dwór Gdański

Numer telefonu

PRZEDSZKOLE i ŻŁOBEK

Katarzyna Reich - Stępniewska (sprawy organizacyjne)

Tel. 535 550 925

Justyna Małek (rekrutacja do przedszkola i złobka)

Tel. 535 559 265

dyr Magdalena Stępniewska

Tel. 535 555 090  

dyr Magdalena Rutkowska-Dolna

Tel. 535 555 080

Adres e-mail

Dział rozliczeń:

biuro@jezykowo-muzyczne.pl

Dyrektor:

calineczka@jezykowo-muzyczne.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek, od 6:30 do 17:00