O przedszkolu


Co nas wyróżnia?

 

 

W naszym przedszkolu bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowa relacja nauczyciel – dziecko. Tylko w środowisku pełnym akceptacji, wyrozumiałości i bezpieczeństwa możliwa jest prawdziwa edukacja. Dziecko zaangażowane emocjonalnie uczy się chętnie. Dziecko nie oceniane i nie krytykowane bez obaw i lęku rozwiązywać będzie samodzielnie najtrudniejsze zagadki. W naszym przedszkolu nauczyciele nie mają biurek, zawsze są blisko dzieci, są towarzyszami dziecięcej drogi przez edukację. Kochane ciocie, którym powierzyć można największy sekret to najwspanialsza relacja, do której wytrwale dążymy.

 

 

Muzyka towarzyszy wszystkim naszym działaniom, stanowi idealne środowisko do ćwiczenia pamięci oraz słuchu. Powiązanie nauki z uczuciami i zmysłami sprawia, że proces nauki staje się bezbolesny. Odpowiednia muzyka rozwija słuch melodyczny, co w znakomity sposób przygotowuje umysł dziecka do nauki języków obcych. Wyzwala ona ogromne pokłady ekspresji twórczej, w niezaprzeczalny sposób wspiera edukację i pomaga radzić sobie z różnymi emocjami. Nasi lektorzy to osoby, które z pasją i zaangażowaniem otwierają naszym dzieciom okno na świat…

 

 

W naszym przedszkolu współtwórcami sukcesów dzieci są ich rodzice. Nasz rodzic aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, bierze udział w warsztatach, imprezach, spotkaniach. Bardzo ważne dla nas jest pierwsze spotkanie w przedszkolu i rozmowa z rodzicem, gdyż pozwala ocenić, czy mamy spójny pogląd na edukację i wychowanie oraz pozwala stworzyć relację opartą przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Dla rodzica jesteśmy merytorycznym wsparciem, zawsze służymy pomocą i dobrą radą.