O przedszkolu


Co nas wyróżnia?

Naszym głównym celem jest stworzenie placówki, w której rozwój dzieci będzie procesem naturalnym. Trudno wyobrazić sobie wspanialszy rozwojowo wiek niż ten przedszkolny. Nigdy później dzieci nie uczą się tak szybko i z tak ogromnym entuzjazmem.

W naszej pracy wykorzystujemy naturalną potrzebę dziecka do eksperymentowania, badania, doświadczania. To właśnie te dziecięce cechy stały się inspiracją do stworzenia autorskiego projektu „ Mały Einstein”, w którym świat małych doświadczeń i odkryć spotyka się ze światem muzyki. Nie opowiadamy naszym dzieciom jak wygląda autobus, zabieramy nasze dzieci na wycieczkę autobusem. Razem z dziećmi poszukujemy odpowiedzi, pokazując im, w jak różnoraki sposób można sobie poradzić w wielu życiowych sytuacjach. Najważniejszą rolę w naszym przedszkolu odgrywa prawidłowa relacja nauczyciel- dziecko. Tylko w środowisku pełnym akceptacji, wyrozumiałości i bezpieczeństwa możliwa jest prawdziwa edukacja. Dziecko zaangażowane emocjonalnie uczy się chętnie. Nauczyciel jest towarzyszem, stoi za dzieckiem murem, daje odpowiednie narzędzia, naprowadza. Pracujemy w małych, kameralnych grupach, co daje nam dużą szansę na zrealizowanie wszystkich naszych zamierzeń. Nasze dzieci uczymy systematyczności i wytrwałości, a nauka języków obcych w naturalny sposób otwiera naszym dzieciom okno na świat…

Językowo-muzyczne?

Dzieci kochają muzykę w każdej postaci. Słuch muzyczny, zdaniem psychologa Edwina Gordona, kształtuje się tuż po narodzinach, a najbardziej sprzyja temu słuchanie muzyki na żywo. Muzyka wpleciona w zabawę staje się idealną metodą kształcenia, gdyż dzieci łatwiej i szybciej przyswajają tekst ” śpiewany” niż ”mówiony”. Naszą inspirację w edukacji najmłodszych stanowią założenia japońskiego pedagoga S.Suzuki, według którego każdy człowiek rodzi się obdarowany zdolnościami. Talent rozwija się wyłącznie w sprzyjających warunkach: akceptacji, pochwał, radości bliskich, a przede wszystkim aplauzu rodziców. Idealnym środowiskiem do ćwiczenia pamięci oraz słuchu jest środowisko muzyczne. Powiązanie nauki z uczuciami i zmysłami sprawia, że proces nauki staje się bezbolesny. Odpowiednio dobrana muzyka rozwija słuch melodyczny, co w znakomity sposób przygotowuje umysł dziecka do nauki języków obcych. To muzyka jest przed nauką języków obcych pierwszym doświadczeniem edukacyjnym dziecka. Wyzwala ona ogromne pokłady ekspresji twórczej i w sposób niezaprzeczalny przygotowuje umysł dziecka do nauki języków obcych.

Rodzic w przedszkolu

W naszym przedszkolu współtwórcami sukcesów dzieci są ich rodzice. Nasza oferta skierowana jest do rodziców świadomie wychowujących swoje dzieci. Rodzic aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola.

Nasz rodzic – to nie rodzic obojętny, oddający dziecko placówkom na wychowanie – to rodzic, który
w naszym przedszkolu również będzie uczestniczył aktywnie w procesie edukacji własnego dziecka poprzez udział w organizowanych warsztatach, imprezach, spotkaniach.