OFERTA


Plan dnia

07:00 –  07:45 przyprowadzenie dzieci do przedszkola
08:00 – 08:30 śniadanie
08:30 – 09:00 zabiegi higieniczne
09:00 – 11:00 gimnastyka poranna, zajęcia zgodnie z podstawą programową MEN, zajęcia na placu zabaw, zabawy tematyczne
11:00 – 11:45 zupa
11:45 – 13:30 wyciszenie, drzemka
13:30 – 14:15 drugie danie
14:15 – 14:30 zabiegi higieniczne
14:30 – 15:30 zabawy na placu zabaw, udział w zajęciach tematycznych
15:30 – 15:45 podwieczorek
15:45 – 17:00 zabawy dowolne i odbiór dzieci z przedszkola